Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Prezentarea generală

Date generale:

Școala  Profesională s.Corbu  a fost  dată  în  expluatare în anul 1905 ca școală de meserii. Construcția clădirilor a demarat în anul 1827 și erau folosite în alte scopuri.Inițial , fondatorul școlii  a fost Cucoana Mavrocordat,care ținea în stăpînire în perioada  anilor 1820-1915 pămînturile satelor Corbu , Pivniceni, Rediul-Mare, Cernoleuca.

Avînd o răspundere și o grijă de copiii țăranilor care  munciau sub conducerea  ei, a  început  construcția  școlii de meserii. Primele  meserii (profesii) în anul 1905 au fost turnători , tîmplari, împletitori de corzine. În  tîmplăria  școlii se confecționau mese, dulapuri, scaune.În  turnătorie se turnau, fabricau plăci de metal la comandă contra plată.

În  anul 1943  turnătoria a fost demontată și dusă la Chișinău unde era necesitatea  mai  mare. Din anul 1953 pînă în anul 1963 școala pregătea următoarele  specialități : tractoriști, combaineri. Total au absolvit 2286 elevi.

Din  anul 1963 școala  începe pregătirea  muncitorilor  calificați la profesia : ,,Electromontor la repararea și întreținerea utilajului  electric” în  baza  studiilor  gimnaziale și liciale, care este profesia de bază și la momentul  actual.

Din  anul 1970-1980  școala a pregătit  muncitori  calificați la specialitatea: ,,Electromontor pentru electrificarea gospodăriei sătești și telecomunicații”. Din  anul 1974 pînă în anul 1999 au  absolvit 5983 de  electromontori , 1145 mașiniști la instalațiile  frigorifere.

În  anii 2000-2011 au  absolvit 725  electromontori la repararea ți  întreținerea utilajului electric. În anul 2012 au absolvit școala 58 elevi, în 2013 au absolvit 43 elevi.  La  profesia  ,,Conducător auto” școala a fost licențiată în perioada 1978 – aprilie 2008  și  au  fost  pregătiți 2700 de  conducători  auto categoria ,,C” , primind  permise  de  conducere. În prezent Școala Profesională s.Corbu, r-ul Dondușeni pregătește specialiști în domeniul energetic, dar pe viitor se pune scopul lărgirii spectrului de meserii. Tot odată  în  perioada  de  studii  în  bază de  contract  elevii pot obține profesii adăugătoare  : ,,Conducător auto (cat.,,A”,,,B”, ,,C”)”.

Pe parcursul anilor 2015-2020, numărul de  absolvenți a costituit 224 elevi . Școala  posedă baza tehnico-materială corespunzătoare, are o așezare la loc pitoresc și spre ea este acces atît cu transportul feroviar cîi și cel auto.