Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Electromontor

Angajarea în câmpul muncii

Un electrician se ocupa de toate tipurile de echipamente electrice. La nivel global, responsabilitățile sale pot fi descrise prin expresia „întreținere electrică”, iar sarcinile specifice ale unui electrician depind de locul în care lucrează. Serviciile electricienilor  sunt solicitate în sectorul locuințelor și serviciilor comunale, la unitățile industriale, în organizațiile bugetare și comerciale. Acestă profesie este relevantă atât în orașe, cât și în sate.

De exemplu, un electrician care lucrează într-o fabrică instalează, diagnostichează și repara mașini și monitorizează furnizarea neîntreruptă de energie pentru producție. Apropo, la întreprinderile mari, electricienii lucrează ca parte a echipelor. În rețelele electrice urbane, electricienii sunt angajați în instalarea liniilor electrice, instalarea și întreținerea lămpilor, iar în utilitățile publice efectuează întreținerea echipamentelor electrice din clădirile rezidențiale.

Concret absolvenții noștri se pot angaja în cîmpul muncii la întreprinderile din sisteml energetic inclusiv la IS Moldelectrica, care este operatorul unic de stat al reţelei de transport şi de sistem a energiei  din Republica Moldova, care este specializată în centralizarea serviciilor de transport și dispecerizare operativă a sistemului energetic al Republicii Moldova, la operatorii ce realizează distribuția energiei electrice SA „RED-Nord” și ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, deasemenea la furnizorii pe piața de energie electrică  din Republica Moldova  SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord  și  ÎCS „Premier Energy” SRL și nu în ultimul rând la întreprinderi industriale, SRL-uri, transport, construcții, servicii publice și comerț, agricultură, companii private.

Meseria  Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice –  Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric – durata studiilor 3 ani

Meseria  Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș – electrician la repararea utilajelor electrice  este destinata pentru deservirea tehnica și repararea utilajului electric întreprinderilor industriale, întreprinderilor agricole și a aparatelor de uz casnic. Deținătorul acestei calificări profesionale este o persoană specializată în operații de montare și întreținere a rețelelor electrice aeriene, subterane, aparente, îngropate; montarea aparatelor electrice; instalarea prizei de pământ şi conectarea receptorilor, montarea rețelelor provizorii de iluminat. 

Importanţa acestei meserii pentru Republica Moldova crește în raport cu amploarea dezvoltării ramurii construcțiilor atât a obiectivelor cu destinație industrială, a celor ce oferă servicii, cât şi a sectorului particular de construcție a locuințelor. Eficiența oricărei unități de producere depinde de buna funcționare a echipamentelor electrice. Astfel, principala activitate a electromontorului este asigurarea unei optime și fiabile funcționări a echipamentelor electrice pe care le deservește.

Electromontorul la repararea și întreținerea utilajelor electrice-Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice  efectuează întreținerea și reparațiile preventive ale instalațiilor electrice interioare de energie și iluminat, realizate cu fire și cabluri, deschis și ascuns, identificarea și eliminarea disfuncționalităților și deteriorărilor la cablajele electrice de putere și iluminat, motoare electrice și echipamente de control;

Elevii învață:

 • Bazele electrotehnicii;
 • Întreținerea și repararea instalațiilor electrice industriale de energie și iluminat cu circuite electrice de complexitate medie;
 • Montarea, reglarea și repararea utilajelor și echipamentelor electrice de toate tipurile (motoare electrice, generatoare de curent alternativ și curent continuu, echipamente și aparataj de comutație tablouri de comandă și distribuție, instrumente sau componente electrice ș.a.).
 • Identificarea și eliminarea disfuncționalităților și deteriorărilor la cablajele electrice de putere și iluminat, motoare electrice și echipamente de control;
 • Folosirea AMC-urilor pentru verificarea stării izolației și măsurarea valorii rezistenței acesteia și ale motoarelor electrice și cablajului;
 • Executarea montajului, instalarea utilajului electric;
 • Instalarea și conectarea corpurilor de iluminat obișnuite, fluorescente și LED, contoarelor electrice;
 • Inlaturarea defectelor la sistemele de iluminat și de putere;
 • Deservirea tehnica a electromotoarelor, generatoarelor, schemelor de automatizare, liniilor electrice aeriene și liniilor electrice subterane;
 • Conectarea, deconectarea și inspectarea transformatoarelor, verificarea stării izolatoarelor și siguranțelor mijloacelor de iluminat.
 • Eliminarea situatiilor de urgenta cu eliminarea pagubelor cauzatoare de accident sau intrerupere a alimentarii cu energie electrica in instalatiile electrice;
 • Verificarea funcționarii utilajului electric.
 • Executarea calcurilor necesare și compunerea schemelor și planurilor montajului electric;
 • Citirea desenelor de inginerie și cablaje electrice, diagrame și grafice.

După absolvirea cursurilor de electromontor absolvenții pot executa lucrări de instalare a reţelelor electrice, pot repara utilajul de uz casnic, monta instalaţiile electrice de forţă, de iluminat, pot monta linii electrice, aeriene şi subterane.

In afara de specialitate elevii invata obiectele de cultură generală – clasa  X-XI, conform programului liceal, profil real.

Electromontorul la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș – electrician la repararea utilajelor electrice  efectuează următoarele activităţi:

 • Organizează eficient procesul de lucru
 • Asigură buna funcţionare a utilajelor electrice, a echipamentelor periferice precum şi a echipamentelor de conectare în reţea
 • Identifică eficient situațiile de risc și urgență, aplică prevederile legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Aplică normele de protecție a mediului înconjurător în activitatea profesională
 • Planifică activității zilnice de lucru în vederea realizării sarcinii de lucru
 • Aplică cerințe și normative stipulate în documente și regulamente
 • Întreține echipamentele de lucru în stare funcțională conform normelor și cerințelor privind montarea, exploatarea, repararea și deservirea instalațiilor electrice
 • Asigură calitatea lucrărilor executate
 • Onoră cadrul legislativ și normativ de referință în realizarea atribuțiilor profesionale

În activitatea sa zilnică electromontorul utilizează:

 • mijloace manuale: șurubelniță, indicator de tensiune, set de chei, cuțit, clește, ciocan, micrometru, riglă, portperii, perii colectoare, bobine, rulmenți, mufe, cabluri, garnituri, bandă izolantă, lubrifianți, materiale abrazive, solvenți, piese de fixare, unelte de terasiere;
 • utilaje/echipamente de muncă: motoare electrice, transformatoare de forță, transformatoare de curent, transformator de sudare, generatoare, instalații de condensatoare, compresoare, convertoare electronice, mașină de găurit, polizor unghiular, perforator ciocan, dispozitiv de presare, dispozitiv de extragere a pieselor, lampă de lipit, ciocan de lipit, aparate de pornire şi reglare (demaroare electromagnetice, butoane, relee), aparate de protecție (întrerupătoare automate, siguranțe fuzibile, relee termice, întrerupătoare cu ulei);
 • aparate de măsură și control: voltmetre, ampermetre, multimetre, contoare electrice etc; – echipament individual de protecție și de lucru: mănuși şi papuci dielectrici, salopetă, ochelari, cască, centură de siguranță, covor dielectric, dispozitive de protecție (indicatoare, parapete, panglică, bară izolantă), șabloane pentru marcaj.

Electromontorul citește schemele electrice, cunoaște tipurile și proprietățile materialelor electrice, principiile de funcționare a utilajelor, instrumentelor, SDV-urilor, AMC-urilor, procesele tehnologice de reparare și întreținere a instalațiilor și utilajelor electrice, terminologia de specialitate. Electromontorul posedă o gândire tehnică, capacitate de orientare în spațiu, capacitate sporită de concentrare, spirit de observație și atenție la detalii. Dexteritatea manuală, acuitatea vizuală și auditivă sunt doar câteva din calitățile personale necesare în activitatea profesională a electromontorului. Progresul tehnologic se află într-o mișcare continuă. Pe lângă implementarea tehnologiilor moderne, întreprinderile tot mai mare atenție acordă surselor alternative de energie. Tendința mondială este de a renunța la sursele clasice de lumină şi de a promova sursele de lumină performante, precum tehnologia LED ș.a. Capacitatea de învățare a lucrurilor noi pentru un electromontor este prioritară.

Competențe profesionale:

 • să execute lucrări simple la substaţiile electrice cu deconectarea totală a lor de sub tensiune, revizia transformatoarelor, întrerupătoarelor, întrerupătoarelor cu pârghie şi dispozitivelor de acţionare a lor fără demontarea elementelor constructive;
 • să execute reglarea sarcinii utilajului electric pe sectorul de care este responsabil;
 • să execute prelucrarea, îmbinarea şi lipirea firelor de contact cu tensiunea mai mare de 1000 V; – să participe la examinarea, întreţinerea tehnică şi repararea utilajului electric cu executarea lucrărilor de demontare, montare, reglare şi exploatare a instalaţiilor electrice;
 • să execute reparaţia transformatoarelor de putere mică, a întrerupătoarelor, reostatelor, panourilor electrice de comandă, demaroarelor magnetice, contactoarelor şi altor aparate simple;
 • să execute lucrări de tachelaj;
 • să participe la montarea firelor electrice de contact şi a cablurilor subterane;
 • să alimenteze acumulatoarele;
 • să execute lucrări de reconstruire a utilajului electric;
 • să controleze şi să execute marcarea schemelor;
 • să execute conform desenelor tehnice prelucrarea materialelor izolante;
 • să execute lucrări de deconectare, conectare şi lichidare a defectelor utilajului electric cu scheme simple de conectare.

Munca de baza a Electromontorului la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș – electrician la repararea utilajelor electrice este asigurarea funcționarii impecabile și eficiente a utilajului electric. Pentru realizarea atribuțiilor de serviciu este necesară o pregătire profesională în domeniu, îndemânări practice corespunzătoare operaţiilor desfăşurate, atitudine conștiincioasă şi spirit de echipă