Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Electrogazosudor

Electrogazosudor montator, termen de studii 2 ani

Electrogazosudorul-montator este muncitorul specializat în operații de sudare, care presupun îmbinări nedemontabile a două sau mai multe piese, folosind utilaje și echipamente specifice tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică.

De la descoperirea metalelor și până în prezent, meseria data se consideră una dintre cele mai precăutate meserii, deoarece îmbină factori foarte importanți pentru necesitățile şi comfortul vieții cotidiene, de asemenea prin științele ce au participat la formarea meserii date, aduce direct și indirect posibilitatea de a făuri un viitor destul de innovațional, ce introduce la general vorbind siguranța în ziua de mâine.

Ca rezultat al activității proprii, electrogazosudorul – montator obține o gamă variată de repere, subansambluri, piese sudate, subansambluri, caroserii, profiluri, țevi și alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, precum: construcții metalice simple și complexe, instalații de ridicat, conducte pentru apă sau fluide tehnologice, recipiente sub presiune, cazane de apă caldă etc.

În activitatea sa, electrogazosudorul-montator identifică, verifică și utilizează utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele și echipamentele necesare realizării diferitor tipuri de îmbinări sudate, în funcție de procedeul de sudură ales și specificațiile tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică; pregătește utilaje și materiale pentru operațiile de sudură, în funcție de specificul ansamblului, ce trebuie realizat și caracteristicile materialelor sudabile; manipulează și transportă semifabricatele și piesele realizate în condiții de siguranță, cu respectarea procedurilor specifice; efectuează diferite procedee de sudare, în funcție de caracteristicile constructive și funcționale ale construcției sudate etc. Toate activitățile profesionale sunt efectuate de către electrogazosudor – montator în conformitate cu prevederile standardelor.

Electrogazosudorul – montator își desfășoară activitatea profesională în ateliere specializate de sudură închise sau deschise, șantiere și ateliere de recondiționări, izolate și marcate conform reglementărilor legale în vigoare. Locul de desfășurare a activității este supus situațiilor de riscuri majore cum ar fi: mediu nociv de lucru, noxe și emanații de gaze, precum și de radiațiile produse în timpul operațiilor de sudare, pericol de electrocutare și pericolul exploziilor buteliilor de oxigen, bioxid de carbon, pericol de lucru la înălțime, etc. Ca urmare a activității electrogazosudorului – montator în astfel de condiții, acesta poate fi supus riscurilor de inhalare a gazelor nocive, iradiere, arsuri, electrocutare, căderi de la înălțime, afectarea vederii, loviri, striviri și altele. Electrogazosudorul-montator cunoaște și respectă regulile de securitate, sănătate în muncă, protecție antiincendiară și protecția mediului.

Pentru executarea cu succes a sarcinilor de lucru, electrgazosudorul- montaotr cunoaște și poate aplica cele mai importante lucrări de sudare și procedee conexe, precum: 

-Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit;

-Sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod fuzibil (sudare MIG);

-Sudare cu arc electric în mediu de gaz activ cu electrod fuzibil (sudare MAG),

-Sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare TIG/WIG).

Electrogazosudorul-montator cunoaște părțile componente și principiul de funcționare a utilajului de tăiere/sudare (utilaj de sudare cu arc electric MMA, MIG/MAG, TIG/WIG etc., utilaj de sudare cu flacăra cu gaze, mașini și utilaje de sudare a materialelor din mase plastice, mașini și aparate de sudură automate, transformatoare, redresoare, convertizoare, reostate aparate și echipamente de tăiere cu jet de plasmă și cu flacără oxi-gaz) și posedă deprinderi practice de exploatare a acestuia. Pe lângă aceasta, muncitorul cunoaște și utilizează corect dispozitivele, accesoriile și echipamentele (accesorii pentru sudare cu arc electric, instrumente mecanice, dispozitive de fixare, dispozitive pentru manipularea pieselor, verificatoare, echipament de reglare și măsurare a presiunii, electrozi, metale feroase/neferoase, consumabile, echipament individual de protecție) aplicate în procesul tehnologic în baza standardelor..

Pentru executarea sarcinilor de lucru la nivelul așteptărilor angajatorului, electrogazosudorul – montator deține cunoștințe de bază în electrotehnică, matematică, geometrie, fizică, chimie, tehnologii informaționale; cunoaște procedeele tehnologice fundamentale de tăiere/sudare a articolelor din diferite metale, tipurile de electrozi, tipurile materialelor sudabile și proprietățile acestora, posedă capacități de citire a desenelor tehnice, selectare și monitorizare a regimurilor și parametrilor de tăiere/sudare, identificare a defectelor apărute în procesul de lucru, organizare a procesului de lucru, lucru în echipă etc. Pe lângă toate acestea, muncitorul dă dovadă de disciplină la locul de muncă, grijă față de patrimoniul întreprinderii, perseverență și creativitate în activitățile profesionale, dexteritate manuală, operativitate și eficiență, cu care intervine pentru remedierea sau anunțarea defectelor, rezistență la condițiile nocive de lucru, totodată, acesta este sănătos fizic și are o capacitate sporită de concentrare.

Electrogazosudorul – montator respectă cerințele de calitate și î-și asumă responsabilitate deplină pentru lucrările de sudare executate, în conformitate cu prevederile standardelor de calitate SM SR EN ISO 3834:2012. Lucrările de sudare dețin un rol important în construcția de mașini, construcții industriale, civile și particulare, construcții navale și alte domenii industriale sau neindustriale, tocmai din acest motiv, profesionalismul și responsabilitatea electrogazosudorilor determină, în mare parte, calitatea și viabilitatea elementelor și construcțiilor sudate.

Competenţele profesionale generale constituie comportamente profesionale ce trebuie demonstrate în mai multe activităţi profesionale. Sistemul de competenţe profesionale generale asigură succesul/reuşita activităţii profesionale în toate situaţiile de manifestare. Conform Standardului

Ocupațional, Electrogazosudorul-montator trebuie să deţină următoarele competenţe profesionale generale:

 • Perfecționarea și optimizarea metodelor și procedeelor utilizate în procesul de prelucrare a materialelor sudabile;
 • Interpretarea documentației tehnice în vederea respectării normativelor la executarea procesului de prelucrare a materialelor sudabile;
 • Gestionarea eficientă a resurselor materiale, umane și de timp;
 • Întreținerea instrumentelor, dispozitivelor și utilajelor în stare perfectă de funcționare;
 • Respectarea cadrului legislativ și normativ de referință în procesul de realizare a atribuțiilor profesionale;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Gestionarea eficientă a situațiilor de risc și urgență;
 • Respectarea cerințelor, principiilor și valorilor profesionale pentru crearea unui mediu de lucru adecvat; – Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și protecția antiincendiară;  – Aplicarea normelor de protecție a mediului în activitatea profesională.

Sistemul de competenţe profesionale generale asigură demonstrarea competenţelor profesionale specifice, influenţînd calitatea acestora printr-o corelaţie sistemică. Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea unor sarcini individuale sau în grup stabilite de contextul activităţii profesionale. Conform Standardului Ocupațional, electrogazosudorul-montator care deţine competenţe profesionale specifice, demonstrează că:

 • Organizează eficient procesul de lucru
 • Organizează rațional locul de lucru
 • Coordonează activitățile de lucru cu superiorii, colegii
 • Securizează procesul și locul de lucru
 • Pregătește utilajul de tăiere/sudare pentru lucru
 • Prelucrează materialele și piesele pentru tăiere/sudare
 • Efectuează procedee de tăiere/sudare
 • Efectuează operațiile de post tăiere/sudare
 • Gestionează defectele sudurilor și ale îmbinărilor sudate
 • Manipulează utilajele, materialele, semifabricatele și piesele tăiete/sudate
 • Efectuează mentenanța utilajelor și instrumentelor de tăiere/sudare
 • Execută acțiuni postoperaționale
 • Asigură calitatea lucrărilor effectuate

Finalitățile programului de formare profesională

 • Pregătirea materialului pentru sudare (trasarea, îndreptarea, tăierea, burghierea și pilirea materialului);
 • Citirea, descifrarea și respectarea desenelor tehnice;
 • Sudarea maselor plastice;
 • Lipirea aliajelor tari și moi;
 • Utilajul și metodele de lucru la sudarea prin rezistență electrică;
 • Tăierea cu gaze și plazmă;
 • Sudarea cu flacăra de gaze;
 • Sudarea cu electrod învelit a diferitor metale și în diferite poziții;
 • Efectuarea sudării cu sârmă electrod în mediu de gaze protector (MIG;MAG); Efectuarea sudării cu electrod nefuzibil (WIG TIG).